Privacyverklaring

Privacyverklaring De Jonge Dikkert BV

Dit is de privacyverklaring van Restaurant De Jonge Dikkert BV, hierna ook: “De Jonge Dikkert  BV”. Kijk voor onze contactgegevens onderaan deze privacyverklaring bij het kopje “Wat als u vragen of klachten heeft?” In deze privacyverklaring informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens (hierna ook “gegevens”) door De Jonge Dikkert  BV.
Korte privacyverklaring
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waaronder de volgende doeleinden: het per email op de hoogte houden van ons aanbod, nieuws en acties, facturaties, elektronische bevestigingen van reserveringen te sturen en identificatiedoeleinden. De personen van wie wij de persoonsgegevens verwerken hebben bepaalde rechten met betrekking tot hun gegevens.
Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

Op welke grondslagen (“rechtsgronden”) is het gebruik van uw gegevens gebaseerd?
Wij gebruiken uw gegevens op basis van de volgende grondslagen (“rechtsgronden”): Uw toestemming. De gegevens zijn nodig voor het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst die wij met u hebben, of waarbij u partij bent.
Worden uw gegevens doorgegeven naar buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?
Nee, wij geven uw gegevens niet door naar buiten de Europese Economische Ruimte, ze worden alleen opgeslagen op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.
Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij ze verwerken. In het algemeen hanteren wij daarbij de volgende bewaartermijnen:

Soort gegevens Bewaartermijn
Klantgegevens (NAW gegevens, email adres, telefoonnummer) Tot 2 jaar na de laatste transactie.
Factuurgegevens, transactiegegevens en overige financiële gegevens 7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht.
Gegevens in de (leden)administratie Zolang als u met ons een overeenkomst of andere relatie hebt en tot 2 jaar daarna.
Bestelgeschiedenis (delen die niet onder de wettelijke fiscale bewaarplicht vallen). Zolang als u met ons een overeenkomst of andere relatie hebt en tot 2 jaar daarna.
Cameraopnamen Maximaal 4 weken na de opnamen
Social Media log in gegevens Tot 1 jaar na het laatste websitebezoek.
Correspondentie Zolang als u een overeenkomst of andere relatie met ons hebt en tot 2 jaar daarna.
IP adres Tot 6 maanden na het laatste websitebezoek.
Informatie over surfgedrag Tot 6 maanden na het laatste websitebezoek.
Reviews Zolang de review relevant is.
Locatiegegevens Tot 3 maanden nadat de locatiegegevens zijn gegenereerd.
Informatie die verband houdt met een juridische procedure. Zolang dat nodig is voor het voeren van de juridische procedure of voor het vaststellen van onze rechten in een juridische procedure.

Welke rechten heeft u?
U heeft op grond van de wet in ieder geval de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die staan genoemd bij “Wat als u vragen of klachten heeft?”
Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om uw verzoek te weigeren. In dat geval zullen we toelichten waarom we het verzoek weigeren. Het kan zijn dat we de overeenkomst met u niet meer kunnen uitvoeren als we bepaalde gegevens niet van u hebben, dit zullen wij dan ook toelichten.
In elektronische commerciële berichten is altijd een afmeldknop opgenomen zodat u zich kunt afmelden van het ontvangen van die berichten.
Wat als u vragen of klachten heeft?
Als u vragen of klachten heeft over het gebruik van uw gegevens of over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met:
De Jonge Dikkert  BV
Amsterdamse weg 104a
1182 HG Amstelveen
info@jongedikkert.nl
020 6433333
Kunnen we deze privacyverklaring aanpassen?
Ja. Deze privacyverklaring is van 12 oktober 2018. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij u daarvan op de hoogte brengen, bijvoorbeeld door u een email-bericht te sturen.

Last-minute reserveringen

Last-minute reserveringen

Voor last-minute reserveringen staan we u graag telefonisch te woord: 020-6433333

Lunch Openingstijden

Lunch Openingstijden

De keuken is maandag t/m vrijdag geopend van 12.00 uur tot 15.00 uur

Diner openingstijden

Diner openingstijden

De keuken is dagelijks (ma t/m zo) geopend van 18.00 uur tot 22.00 uur